News

New Post Achievers

 1. HARPREET(2058040) (Post:Silver)

Highest MV Earner

 1. 1 - 236409 ----- DEPTY SHARAN GOUTAM --- 2500.00
 2. 2 - 140232 ----- MARIAM LAKRA --- 2220.00
 3. 3 - 999 ----- NITESH WANCHOO --- 1981.00
 4. 4 - 2479605 ----- PRAMOD SINGH --- 1535.00
 5. 5 - 1016 ----- POOJA KUMARI --- 855.00
 6. 6 - 204221 ----- DEVENDRA KUMAR --- 820.00
 7. 7 - 2861375 ----- ALI BAKSH --- 810.00
 8. 8 - 1000 ----- SYED FIRDOUS BUKHARI --- 785.00
 9. 9 - 60499 ----- KUSUM LATA --- 750.00
 10. 10 - 238726 ----- CHANCHAL KUMARI --- 740.00
 11. 11 - 2168570 ----- SUNITA KOUR --- 725.00
 12. 12 - 14169 ----- RAJKUMAR YADAV --- 723.00
 13. 13 - 2961804 ----- BAVASHIYE --- 705.00
 14. 14 - 9659 ----- HEMLATA --- 680.00
 15. 15 - 249917 ----- VIDYA SAGAR --- 630.00
 16. 16 - 238725 ----- PANKAJ KUMAR --- 615.00
 17. 17 - 2956052 ----- LIYAKAT ALI --- 550.00
 18. 18 - 2962555 ----- SHRI.PRAMOD DAAS --- 550.00
 19. 19 - 2962560 ----- JAMIL --- 531.00
 20. 20 - 2962561 ----- SHAFIK --- 531.00
 21. 21 - 2962562 ----- MOHMED ALEEM --- 531.00
 22. 22 - 2962514 ----- SUKUL SINGH --- 530.00
 23. 23 - 2962495 ----- RAM SEWAK --- 520.00
 24. 24 - 2961769 ----- GAYETRI DEVI --- 480.00
 25. 25 - 4589 ----- AJMERUN NISHA --- 470.00
 26. 26 - 2958137 ----- LAXMI --- 465.00
 27. 27 - 240370 ----- HEMLATA --- 405.00
 28. 28 - 12358 ----- MOHAMMAD ARIF HUSSAIN --- 390.00
 29. 29 - 2937097 ----- SANDHYA SAKY --- 380.00
 30. 30 - 112090 ----- RAM SURAT SINGH --- 370.00
 31. 31 - 2962507 ----- RAVINDAR DASS --- 360.00
 32. 32 - 389483 ----- CHANCHAL KUMARI --- 360.00
 33. 33 - 404797 ----- UPENDRA NATH SINGH --- 335.00
 34. 34 - 204220 ----- DEVENDRA SINGH --- 335.00
 35. 35 - 2962471 ----- PINTU KUMAR --- 330.00
 36. 36 - 2962548 ----- YOGENDER MANDAL --- 300.00
 37. 37 - 416233 ----- SAROJ GAUTAM --- 290.00
 38. 38 - 2956647 ----- KAMAL HASAN --- 290.00
 39. 39 - 2755466 ----- NEELAM KUMARI --- 260.00
 40. 40 - 2961825 ----- SANKUNTALA --- 260.00
 41. 41 - 855146 ----- UMESH KUMAR --- 240.00
 42. 42 - 2961810 ----- KAVISH KUMAR --- 240.00
 43. 43 - 2962582 ----- ANKIT KAUSHIK --- 230.00
 44. 44 - 2962603 ----- NAVNEET MAVI --- 220.00
 45. 45 - 2962604 ----- KHUSHBOO SINGH --- 220.00
 46. 46 - 2962622 ----- RENU DEVI --- 220.00
 47. 47 - 2962623 ----- RAJ --- 220.00
 48. 48 - 493777 ----- DEVNARAYAN SAH --- 220.00
 49. 49 - 230213 ----- ANGELA KINDO --- 220.00
 50. 50 - 2942158 ----- VINOD KUMAR --- 220.00

Resort and Perfect Leaders Trophy

 1. POOJA KUMARI (1016) (Diamond)
 2. AJMERUN NISHA (4589) (Diamond)
 3. NITESH WANCHOO (999) (Diamond)