News

Reward Achievers

 1. RAVEESH VERMA (1000) (Diamond)
 2. BANDANA HALDER (1012) (Diamond)
 3. SHYAM RAJ (1016) (Diamond)
 4. AMIT KUMAR (1017) (Diamond)
 5. RAKESH TANWAR (1018) (Diamond)
 6. DEEP CHAND (1001) (Platinum)
 7. ROHAN ENTERPRISES (1019) (Platinum)
 8. NEK RAM (1027) (Platinum)
 9. SANTOSH RAM (4589) (Platinum)
 10. MUKESH RAM (17744) (Platinum)
 11. ANJU DEVI (52150) (Topaz)
 12. RAJESH KUMAR JHA (64470) (Topaz)
 13. MUKESH KUMAR (52281) (Emerald)
 14. SUNIL KUMAR (112090) (Emerald)
 15. SHABNAM SIDDIQUI (1621098) (Star)
 16. AKASH (1621150) (Star)

New Post Achievers

 1. NADRA NAZ(115460) (Post:Gold)
 2. NEK RAM(4732) (Post:Gold)
 3. ANNU DEVI(1560977) (Post:Silver)
 4. MOHD RAHISH(1621111) (Post:Silver)
 5. CHOTU PASVAN(1947647) (Post:Silver)
 6. PURNIMA(1977857) (Post:Silver)
 7. AWADHESH YADAV(2198633) (Post:Silver)
 8. GUDIYA DEVI(2354301) (Post:Silver)
 9. GOVIND(2394394) (Post:Silver)
 10. IMRAN ALAM(2479586) (Post:Silver)
 11. BABITA DEVI(506963) (Post:Silver)
 12. NEERU MISHRA(60104) (Post:Silver)

Highest MV Earner

 1. 51821 ----- SATISH KUMAR --- 10090.00
 2. 2815277 ----- PMS --- 4270.00
 3. 2815281 ----- PMS --- 4160.00
 4. 401030 ----- MD MOID UR RAHMAN --- 3554.00
 5. 2811088 ----- SARITA DEVI --- 2930.00
 6. 2569818 ----- ASHA RANI --- 2720.00
 7. 467272 ----- SANTOSH CHIK BARAIK --- 2500.00
 8. 50780 ----- MANISH KUMAR YADAV --- 2015.00
 9. 383759 ----- HEMANT KUMAR --- 2010.00
 10. 1027 ----- NEK RAM --- 1920.00
 11. 1887471 ----- RANI RAWAT --- 1880.00
 12. 2213768 ----- DEEPAK KUMAR --- 1820.00
 13. 2519693 ----- KAMLA NEGI --- 1815.00
 14. 2128318 ----- PRIYA CHAUHAN --- 1790.00
 15. 1345483 ----- MANOHAR SINGH BISHT --- 1790.00
 16. 2269013 ----- AMAR CHAND PAL --- 1780.00
 17. 945134 ----- KRISHAN GOPAL GOSWAMI --- 1720.00
 18. 1967682 ----- GOVIND KUMAR BALMIKI --- 1710.00
 19. 1400573 ----- ANKIT BHATT --- 1700.00
 20. 319870 ----- ARMAN --- 1650.00